معرفی به دوست

مقام ابراهیم

مقام ابراهیم

مقام ابراهیم،

جایگاه ابراهیم، سنگی است مکعب شکل، در مسجدالحرام که جای قدم های حضرت ابراهیم خلیل بر آن نمایان است. در حدیث است که آن سنگی بهشتی است(سفینه البحار 1/223) و محل ایستادن حضرت ابراهیم در ندای حج(علل الشرایع/ 423) و یا مورد استفادۀ آن حضرت در ساخت کعبه(تفسیر طبرسی 1/156) بوده است. مقام ابراهیم از آیات و نشانه های خداوند است: «فیه آیات بیّنات، مقام ابراهیم» ـ آل عمران/ 97، حد مطاف است و خواندن نماز طواف پشت آن بر حج گزاران از واجبات حج و عمره است: «واتّخذوا من مقام ابراهیم مصلّی» ـ بقره/ 125. مقام ابراهیم قدمتی 4000 ساله دارد؛ طول و عرض آن چهل سانتیمتر و ارتفاع آن پنجاه سانتیمتر است و بر قاعده ای سنگی به ارتفاع 75 سانتیمتر درون محفظه ای شیشه ای با مقصوره ای از جنس برنج طلا کاری شده، به فاصلۀ 5/13 متر از بیت الله نگهداری می شود. عمق فرو رفتگی قدمها در آن 10 و 9 سانتیمتر، طول هر پا 27 و عرض هر یک 14 سانتیمتر است. مقام ابراهیم نماد مقاومت و ایستادگی در راه حق است. سابقاً بقعه ای به نام مصلای مقام اطراف آن ساخته شده بود که در سال 1387 ق توسط سعودی ها برداشته شد.


 
قدرت گرفته از پرتال ترنم